Dluhopis Republiky: Nekupujte

Dnes jsem se náhodou podíval detailněji na Dluhopisy Republiky vydané k výročí 100 let státu.
Od té doby nevycházím z údivu.
Pomiňme hned zkraje, že si stát půjčuje další a další peníze i v době konjunktury – ekonomického růstu, kdy by dobrý hospodář měl spíš prostředky šetřit na horší časy.
Pro začátek budeme dělat, že Andrej Babiš v roce 2011 neprohlásil: „Deficit je ztráta. Kdyby mi někdo sestavil byznysplán se ztrátou, tak ho vyhodím“ a o tři roky se nedušoval, že je „přesvědčen, že v roce 2017 budeme mít vyrovnaný rozpočet.“ Ani jedno z toho se tak nějak nepovedlo.
Takže zapomeneme i na to, že na příští rok si vláda plánuje půjčit dalších 40 miliard. OK.
Ale o část z téhle sumy si stát říká nám. Občanům. Slovy ministryně Schillerové jsou tyhle dluhopisy vydávány mimo jiné proto, aby občané měli „možnost nového investování.“ Tak se na tu „investici“ pojďme podívat.
MF pod vedením ANO nabízí dluhopisy s průměrným ročním výnosem 2,08 % (v prvním roce 0,5 procenta, pak stoupá až na 4,5 procenta v roce posledním, šestém.) To zní hezky, že.
Než ale půjdete vlastenecky nakupovat, tak si uvědomte, že výnosy se daní. Jako každý kapitálový výnos jsou i tyhle dluhopisy daněny 15procentní daní z příjmu. Takže čistý průměrný výnos klesá na úchvatných 1,69 procenta.
A to nejlepší na konec.
Inflace, tedy míra růstu cenové hladiny se v Česku pohybuje meziročně nad dvěma procenty (a bude asi hůř) a tak vám výnos ze státních dluhopisů nepokryje ani ji. Ať už vložíte cokoli, po šesti letech bude tato hodnota v reálném vyjádření nižší než hodnota, kterou jste do dluhopisů vložili na začátku. Jistota je tedy taková, že když svoje peníze státu půjčíte, proděláte. A to se vyplatí.
PS: Jestli někdo z vás ví, proč by do něčeho takového měli lidé vložit svoje peníze, napište mi do komentářů. Ten nejlepší vyhraje koblihu.

Fotogalerie Dluhopis Republiky

Reklamy

Pozvánka do Židovského muzea v Praze

Auditorium OVK, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro
17. 01. 2019 18:00

Přechod od tzv. tradičních tištěných médií k novým médiím, jako je především internet, otevírá stále častěji diskuzi o šíření dezinformací. Jak se bránit falešným zprávám či mediálním útokům? O problematice dnešních médií v kontextu nenávistných zpráv i projevů antisemitismu pohovoří Petr Nutil, nezávislý žurnalista a autor knihy Média, lži a příliš rychlý mozek – průvodce post-pravdivým světem.
Vstup volný.

Vstupné: zdarma

Pořadatel: ŽMP

Link: https://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/vyhledavani/media-lzi-a-prilis-rychly-mozek/1373

Chcete být informováni o dalších akcích? Sledujte https://prilisrychlymozek.cz/events/
Chcete mě podpořit? https://www.patreon.com/petrnutil

 

Kristallnacht

Dnes v noci to bude 80 let od předehry holokaustu, Křišťálové noci. V Německu, Rakousku a Sudetech během tohoto pogromu zemřely stovky lidí, bylo vyrabováno či vypáleno na 300 synagog a 7000 židovských obchodů.
Bylo by hezké věřit, že se už nikdy nic takového nemůže stát.
Stejné hry s nenávistí se rozehrávají ale i dnes.
Protižidovské propagandistické působení nacisté prošpikovali nálepkami jako havěť, nákaza, špína, rakovina atd. Proč? Označíme-li druhé lidi za zvěř, nebo ještě za méně než zvěř, je snadnější se tak k nim i chovat.
Tehdy, stejně jako dnes, byly ti nepohodlní označováni za parazity, se kterými je třeba zatočit, za nákazu, kterou je třeba do Evropy nevpustit, a tu , která tu už je, z ní vymazat.
Za zmínku stojí, že stejným slovem – „nepřizpůsobiví“, kterým se tak rádi politici zaklínají, označovali nacisté nepohodlné skupiny obyvatel („unanpassungsfähig“), které byly posléze odesílány do vyhlazovacích táborů.
Jak se to mohlo stát?
Přestože většina lidí věřila tehdy, jako věří dnes, že nenávist a vraždy jsou obecně špatné, nenávidět a ničit něco, co jsme si definovali jako zlo, je úplně jiná hra.
A to, co je zlo, kdo nás ohrožuje a proti komu je třeba bojovat, lidem vždycky ochotně vysvětlí propaganda nenávisti.
A nezáleží na tom, že jednou jsou to Židé, jindy třeba kulaci, muslimové, nebo uprchlíci. Nepřítelem, tím ztělesněním zla, které je třeba zlikvidovat, se může stát kdokoli. Tehdy, stejně jako dnes.

ka0006-u_denik-630
Hořící synagoga v Liberci

Host Radiožurnálu: Jsme emotivní tvorové. Věříme každé blbosti, která se objeví na internetu

Už vám někdo řekl, že ne všechno, co vidíte v televizi nebo na webu, musí být pravda? A pamatujete na to každý den? Petr Nutil, zakladatel webu Manipulatori.cz, o tom napsal knihu. „Začalo mě zajímat, proč jsou lidi připraveni věřit každé blbosti, kterou vidí na internetu. A výsledkem je tato kniha,“ říká v rozhovoru s Lucií Výbornou.

Apatická třetina

Apatie. Nedůvěra v média. Nezájem o politiku. To je svět 1/3 Čechů, které vůbec nezajímají zprávy, ukázal průzkum pro Nadační fond nezávislé žurnalistiky. Většina nekonzumentů mediálních obsahů jsou mladí lidé do 36 let, které spojuje, že se nezajímají o politiku a nedůvěřují médiím.

nekonzumenti_popis

Největší část nekonzumentů tvoří mladší lidé, které můžeme rozdělit do dvou skupiny – Mladí a politicky neangažovaní z větších měst a o trochu starší a Zcela apatičtí z malých a menších měst a obcí. První skupina je relativně aktivní, zajímá se životní styl, módu, muziku a je se svým životem průměrně spokojená. Nezajímá je ale politika ani zpravodajství či publicistika v žádných „hard policy“ tématech. Skupina Zcela apatických se nezajímá o nic, je chudá, čas tráví pasivně a je nespokojená se svým osobním životem. Poslední skupinu nekonzumentů zpravodajství tvoří lidé Masmédiím nedůvěřující. Jsou starší než předchozí dvě skupiny, často pochází z menších měst se středním vzděláním. Nevyužívají internet a je pro ně charakteristická nespokojenost s polistopadovým vývojem a velká nedůvěra k médiím.
Více na http://mapamedii.cz/segmenty/

 

Pokoušení hodných strýčků

Otevřel jsem si po letech jednu z knih Tomáše Halíka. V jedné z částí mluví o svůdnosti jednoduchých řešení složitých problémů. O snadnosti, se kterou zas a znova sklouzáváme k rozdělování na „my“ hodní a „oni“ – ti hloupí, ti zlí, ti na druhém břehu, ti, se kterými se nemluví. Halík píše o tom, jak rádi tyhle naše zdá se přirozené sklony  využívají všemožní mocichtiví populisté a demagogové.

„Člověk, nakolik je dospělý a duševně zdravý, má odpovědnost i za to, zda se nechá vláčet poryvy svých nálad, nebo zda je dokáže zpracovávat. Budeme žít jenom z nálad? Budeme žít jen z nářků? Necháme se ovládnout strachem a úzkostmi, abychom nahrávali těm, kdo přicházejí k znejistělým lidem a jako hodní strýčkové nabízejí své jednoduché recepty, jak svět rozdělit na my a oni – přičemž „oni“ jsou vždycky vinni a „my“ si svou úzkost můžeme vybít útoky proti těm odlišným? Právě tomuto zjednodušování je třeba říct veliké a statečné NE! – ať už přicházejí v náboženském rouše pod prapory politických či vlasteneckých hesel.
Všechny fundamentalismy, které nám nabízejí nějaká jednoduchá řešení, jsou velikým pokušením… Pozor na všechny, kdo si myslím že oni jediní mají recept na záchranu světa a že všichni, kdo jejich pohled nesdílejí, jsou hlupáci nebo nepřátelé lidstva..“ (Oslovit Zachea, str. 417-8)

Tahle pasáž není v Halíkově knize nadarmo. Vychází z biblického příběhu o celníku Zacheovi, který najdeme v Lukášově evangeliu. To bylo tak. Zacheus byl vrchní celník v Jerichu, který vybíral a vymáhal daně pro cizí okupanty (rozuměj Římany). Člověk velmi bohatý, ale taky nepopulární, mohli bychom říct i to, že byl ostatními považován za kolaboranta. Prostě pracháč, který sloužil nenáviděnému Římu. Navíc – aby toho nebylo málo – byl velmi drobné postavy, což je fakt, který bible výslovně uvádí nikoli jen pro efekt. Prcek, kolaborant, z něhož si všichni ostatní utahují a pohrdají jím. Zacheus tedy na jedné straně disponuje všemožným blahobytem a mocí, zároveň je vystaven neustálým obavám z toho, jak si ho podají jeho spoluobčané, až přijde vhodná příležitost. Ví taky, že nemá šanci se jim sám ubránit.

A jednoho dne do města přijde ten slavný prorok, ta superstar, ta celebrita, o které každý mluví, ten Ježíš. I Zacheus by ho rád viděl a udělal si s ním selfíčko, ale bojí se mezi lidi a zdálky by nic neviděl, tak si vyleze na strom, aby ho aspoň zahlédl. A co čert nechtěl, Ježíš se zastaví zrovna pod tím stromem, obrátí se do koruny a oznámí Zacheovi – hej ty tam, slez rychle dolů, dnes musím zůstat ve tvém domě. Ze všech těch lidí co ho obklopovali, z toho davu, si ona celebrita vybere zrovna tohohle trpaslíka, tohohle křiváka? Nechápali ostatní a remcali cosi o hříšnících. Ale Ježíš si jich nevšímá a když pak vyjde z prckova domu, je Zacheus někým jiným a svůj majetek rozdá chudým. Což tahle vedle stojící superstar okomentuje lakonicky: Dnes přišla do tohoto domu spása. Přišel jsem totiž hledat a zachránit, co zahynulo.

I když si odmyslíte tenhle happyend o napravení kolaboranta, je příběh o Zacheovi inspirativní. Mluví totiž o oněm velkém NE, které doporučuje Halík. Ne rychlým soudům, ne předsudkům, ne dělení společnosti na nás hodné a ty ostatní hajzly. Odmítá jednoduchá řešení (která jak víme obvykle nefungují). Vždycky se najde, v každé sociální bublině, ten hodný strejda, který má jasno, jak s těmi, kdo s námi nesouhlasí nebo jsou jen jiní, zatočit. A rád to za nás udělá, když mu dáme svůj hlas. To platilo tenkrát, stejně jako dnes. Odmítnout tyhle instantní spasitele, kteří mají odpověď na každou otázku, umí mobilizovat a stavět ploty, zdi a hloubit příkopy – to je těžší, než to vypadá, jen se podívejte na volební výsledky…