Pokoušení hodných strýčků

Otevřel jsem si po letech jednu z knih Tomáše Halíka. V jedné z částí mluví o svůdnosti jednoduchých řešení složitých problémů. O snadnosti, se kterou zas a znova sklouzáváme k rozdělování na „my“ hodní a „oni“ – ti hloupí, ti zlí, ti na druhém břehu, ti, se kterými se nemluví. Halík píše o tom, jak rádi tyhle naše zdá se přirozené sklony  využívají všemožní mocichtiví populisté a demagogové.

„Člověk, nakolik je dospělý a duševně zdravý, má odpovědnost i za to, zda se nechá vláčet poryvy svých nálad, nebo zda je dokáže zpracovávat. Budeme žít jenom z nálad? Budeme žít jen z nářků? Necháme se ovládnout strachem a úzkostmi, abychom nahrávali těm, kdo přicházejí k znejistělým lidem a jako hodní strýčkové nabízejí své jednoduché recepty, jak svět rozdělit na my a oni – přičemž „oni“ jsou vždycky vinni a „my“ si svou úzkost můžeme vybít útoky proti těm odlišným? Právě tomuto zjednodušování je třeba říct veliké a statečné NE! – ať už přicházejí v náboženském rouše pod prapory politických či vlasteneckých hesel.
Všechny fundamentalismy, které nám nabízejí nějaká jednoduchá řešení, jsou velikým pokušením… Pozor na všechny, kdo si myslím že oni jediní mají recept na záchranu světa a že všichni, kdo jejich pohled nesdílejí, jsou hlupáci nebo nepřátelé lidstva..“ (Oslovit Zachea, str. 417-8)

Tahle pasáž není v Halíkově knize nadarmo. Vychází z biblického příběhu o celníku Zacheovi, který najdeme v Lukášově evangeliu. To bylo tak. Zacheus byl vrchní celník v Jerichu, který vybíral a vymáhal daně pro cizí okupanty (rozuměj Římany). Člověk velmi bohatý, ale taky nepopulární, mohli bychom říct i to, že byl ostatními považován za kolaboranta. Prostě pracháč, který sloužil nenáviděnému Římu. Navíc – aby toho nebylo málo – byl velmi drobné postavy, což je fakt, který bible výslovně uvádí nikoli jen pro efekt. Prcek, kolaborant, z něhož si všichni ostatní utahují a pohrdají jím. Zacheus tedy na jedné straně disponuje všemožným blahobytem a mocí, zároveň je vystaven neustálým obavám z toho, jak si ho podají jeho spoluobčané, až přijde vhodná příležitost. Ví taky, že nemá šanci se jim sám ubránit.

A jednoho dne do města přijde ten slavný prorok, ta superstar, ta celebrita, o které každý mluví, ten Ježíš. I Zacheus by ho rád viděl a udělal si s ním selfíčko, ale bojí se mezi lidi a zdálky by nic neviděl, tak si vyleze na strom, aby ho aspoň zahlédl. A co čert nechtěl, Ježíš se zastaví zrovna pod tím stromem, obrátí se do koruny a oznámí Zacheovi – hej ty tam, slez rychle dolů, dnes musím zůstat ve tvém domě. Ze všech těch lidí co ho obklopovali, z toho davu, si ona celebrita vybere zrovna tohohle trpaslíka, tohohle křiváka? Nechápali ostatní a remcali cosi o hříšnících. Ale Ježíš si jich nevšímá a když pak vyjde z prckova domu, je Zacheus někým jiným a svůj majetek rozdá chudým. Což tahle vedle stojící superstar okomentuje lakonicky: Dnes přišla do tohoto domu spása. Přišel jsem totiž hledat a zachránit, co zahynulo.

I když si odmyslíte tenhle happyend o napravení kolaboranta, je příběh o Zacheovi inspirativní. Mluví totiž o oněm velkém NE, které doporučuje Halík. Ne rychlým soudům, ne předsudkům, ne dělení společnosti na nás hodné a ty ostatní hajzly. Odmítá jednoduchá řešení (která jak víme obvykle nefungují). Vždycky se najde, v každé sociální bublině, ten hodný strejda, který má jasno, jak s těmi, kdo s námi nesouhlasí nebo jsou jen jiní, zatočit. A rád to za nás udělá, když mu dáme svůj hlas. To platilo tenkrát, stejně jako dnes. Odmítnout tyhle instantní spasitele, kteří mají odpověď na každou otázku, umí mobilizovat a stavět ploty, zdi a hloubit příkopy – to je těžší, než to vypadá, jen se podívejte na volební výsledky…

Rozhovor pro Marie Claire

Proč je tak snadné podlehnout iluzi, že svět je přesně takový, jaký nám ukazují sociální sítě? A co se stane, když opustíme své mentální bunkry?
Tak nejen o tom jsme mluvili s Ludmilou Hamplovou. Rozhovor si můžete přečíst v Marie Claire č. 9/2018.

39151740_10216260222319029_5024426555892301824_o

Debilizace

Za každou stranou vůdcovského typu se dají spatřit rysy více či méně úspěšné masové debilizace. To není nadávka, upozorňuje autor tohoto označení František Koukolík v knize Mocenská posedlost.

„Debilizaci lze definovat jako úmyslné i neúmyslné, cílené i necílené omezování nebo ničení pozitivně tvořivých, rozumových, citových a sociálních potřeb, s nimiž lidé přicházejí na svět, včetně omezování nebo ničení možnosti jejich dosažení. Debilizaci je možné považovat za druh mrzačení, amputaci přirozených lidských potřeb. Pokračovat ve čtení „Debilizace“

Snyderova Tyranie: Návod k obraně demokracie

Tyranie – 20 lekcí z 20. století je útlá kniha amerického historika Timothy Snydera, čerstvě vydaná i v češtině. Snyder abstrahuje z pohnutých dějin minulého století jednoduchá a srozumitelná doporučení pro každodenní péči a obranu demokracie. Vypsal jsem několik vět z této skvělé knihy.  Pokračovat ve čtení „Snyderova Tyranie: Návod k obraně demokracie“